1

Γενικά χαρακτηριστικά των μαθημάτων

Όλα τα μαθήματά μας έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Online

Βασισμένα στο Common European Reference Frame (CERF)

Εγγραφές όλο το χρόνο

Βασικά, τακτικά και εντατικά

Από Δευτέρα μέχρι Κυριακή

Ο καθορισμός του επιπέδου γίνεται από ένα Placement Test, εκτός από το επίπεδο A1.1.

Συμπεριλαμβανόμενο υλικό

Αρχίζει: συνεχώς

Idiomas y niveles ofertados

Τα μαθήματά μας έχουν αυτές τις λειτουργίες:

Ατομική λειτουργία

  • Ο καθηγητής είναι εδώ για εσένα. Είναι ο οδηγός σου και εσύ αποφασίζεις τον ρυθμό σου.
  • Ο καθηγητής και ο μαθητής θα αποφασίσουν το πρόγραμμα.

Ομαδική λειτουργία

  • Μικρές ομάδες παρέχουν την εκμάθηση και την εξάσκηση σε όλους τους μαθητές.
  • Μέγιστο όριο: από 2 μέχρι 6 μαθητές.
  • Κάθε μαθητής μπορεί να εγγραφεί σε ένα μάθημα που έχει ήδη αρχίσει μόνο όταν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο.

Ώρες εκμάθησης

img-1
Μπορείς να επιλέξεις το πρόγραμμά σου σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα:
μαθήματος Ώρες ανά βδομάδα / Μέρες ανά βδομάδα / Ώρες ανά μήνα/
ΒΑΣΙΚΟ
2

1 - 2

8
ΤΑΚΤΙΚΟ 1
3
2 - 3
12
ΤΑΚΤΙΚΟ 2
4
2, 3 - 4
16
ΕΝΤΑΤΙΚΟ
8
4
32
* Όλα τα μαθήματά μας δεν ξεπερνούν τις 2 ώρες την ημέρα, για παιδαγωγικούς λόγους.

Conclusion Certificate

Αν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά, θα του δοθεί το Conclusion Certificate. Ο ελάχιστος βαθμός είναι 7.0 (μεξικανικό σύστημα).
Αυτό το Conclusion Certificate υποδεικνύει και τον χρόνο και το επίπεδο που ο μαθητής ολοκλήρωσε. Αυτό το πιστοποιητικό έχει αξία σχετική με το πρόγραμμα μαθημάτων, διότι όλοι οι καθηγητές μας είναι εγγεγραμμένοι στο SEP (Mexican Secretariat of Public Education).

Είναι σημαντικό να κατανοήσεις ότι το Conclusion Certificate δεν αντικαθιστά διεθνείς πιστοποιήσεις γλωσσικής ευχέρειας όπως το TOEFL, SIELE, DELE, CAPL κτλ.

Comentarios de Facebook